Centea Fund - Oproepingsbericht voor de gewone Algemene Vergadering

Openbare Bevek naar Belgisch recht - AICB RPR Brussel 0455.081.735 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

“hierna Vennootschap In vereffening”

Oproepingsbericht voor de gewone Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van Centea Fund NV zal plaatsvinden op
30 maart 2020 in de gebouwen van KBC BANK NV, Havenlaan 2 te Brussel, om 14.30 uur.

Dagorde

1. Kennisname van het jaarverslag van de Vereffenaars en van het verslag van de commissaris van de Vennootschap per compartiment over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap in vereffening over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019.
Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist de jaarrekening van de Vennootschap in vereffening van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019.

3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de Vennootschap in vereffening per compartiment voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019.
Voorstel van besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019.

4. Sluiting van de vereffening van vervallen compartimenten en de Vennootschap.
Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist tot de sluiting van de vereffening van de compartimenten die het afgelopen boekjaar op eindvervaldag kwamen alsmede de Vennootschap die van rechtswege wordt vereffend op de vervaldag van het laatste compartiment van de Vennootschap en dit overeenkomstig artikel 17 §3 2° van de Wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles welke bepaalt dat ‘enkel de vereffening van het laatste compartiment leidt tot de vereffening van rechtswege van de bevek’.

5. Varia.

De meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, met name CRELAN NV, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Vereffenaars van Centea Fund