Choice NV - gewone algemene vergadering 22 juni 2021, 20u.

Choice NV, Jachthoorn 5, 3210 Linden

Choice NV gewone algemene vergadering 22 juni 2021, 20u.

Beste aandeelhouder van Choice NV,

Bij deze nodigen we U uit voor de jaarlijkse statutaire gewone algemene vergadering van Choice NV die elektronisch zal gehouden worden via Zoom op dinsdag 22 juni 2021 om 20u.

De agenda van de algemene vergadering:

-        Voorlegging van de jaarrekening en het jaarverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

-        Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het resultaat.

-        Kwijting aan de bestuurders.

U kan deelnemen via de volgende url: https://zoom.us/join

De meeting ID voor de algemene vergadering is: 878 7621 8062

Indien U wenst deel te nemen aan deze algemene vergadering, gelieve dan een email te sturen naar aandelen@choice.be voor vrijdag 18 juni 2021, 18u. Hierna ontvangt u een mail met de bevestiging van uw deelname en het wachtwoord (Passcode).

U kan ook deelnemen via het verlenen van een volmacht. Deze volmacht kan U geven aan de gedelegeerd bestuurder Philip Vandormael of aan een persoon naar keuze.

We stellen voor om de jaarlijkse statutaire gewone algemene vergadering te laten doorgaan via het verlenen van een volmacht. De aandeelhouder zal overeenkomstig artikel 7:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een persoon aanstellen teneinde de stemgerechtigde aandeelhouder te vertegenwoordigen tijdens de algemene vergadering. Deze volmachthouder mag slechts namens de aandeelhouder of het lid stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.

De wettelijk vereiste informatie en de volmacht vindt u op de webpagina http://my.choice.be/AV

U kan de volmacht daar downloaden.

Gelieve de eventuele, ondertekende volmacht per post te sturen naar Choice NV, Jachthoorn 5, 3210 Linden en per mail naar aandelen@choice.be.

Beste groeten,

Bart Van Coppenolle

Bestuurder

Philip Vandormael

Gedelegeerd Bestuurder