CV "DIENST MIDDENSTANDSKREDIET" - buitengewone algemene vergadering

Afgekort “DMK” - Zeelaan 8 bus 101, 8670 Koksijde - Ondernemingsnummer 0405.242.442 – RPR Gent (afdeling Veurne)

Uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering te kantore van notaris Karel Vandeputte te 8800 Roeselare, Jacob van Arteveldestraat 5 op 05/06/2023 om 11 uur. Agenda: Wijziging voorwerp, Ontslagen/benoemingen, Omzetting onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, Statutenwijziging en confirmatie aan het WVV, Coördinatie van de statuten, Varia.

Het bestuursorgaan

Advertentie