db PrivatMandat Comfort Pro Global

Compartiment van de SICAV - naar Luxemburgs recht db PrivatMandat Comfort - 2, Boulevard Konrad Adenauer - 1115 Luxembourg, Luxemburg

Wij informeren de aandeelhouders van de sicav db PrivatMandat Comfort naar Luxemburgs recht van de stopzetting van de verhandeling van voornoemde sicav in België vanaf 30/07/2020. Het laatste compartiment dat in België wordt gecommercialiseerd van de bovengenoemde sicav, db PrivatMandat Comfort Pro Global, zal vanaf 30/07/2020 niet meer in België worden verkocht.

De financiële dienst in België eindigt één maand na deze publicatie. Tijdens deze periode van één maand kunnen de aandeelhouders hun aandelen in het compartiment gratis, met uitzondering van eventuele belastingen, laten terugkopen door de vennootschap belast met de financiële dienst in België (Deutsche Bank AG, bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel). Na deze periode van één maand kunnen de aandeelhouders de beheermaatschappij contacteren: DWS Investment S.A., boulevard Konrad Adenauer 2, 1115, Luxembourg, Luxemburg.

In België, zijn het geldend verkoop prospectus, de essentiële beleggersinformatie (NL/FR) alsook de halfjaar- en jaarverslagen kosteloos verkrijgbaar in het Engels, bij de vennootschap belast met de financiële dienst in België: Deutsche Bank AG bijkantoor van Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel en op www.deutschebank.be

Luxembourg, 30/06/2020
De raad van bestuur