Diamantclub van Antwerpen - Gewone algemene vergadering

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - Pelikaanstraat 62 - 2018 Antwerpen - BTW BE 0404.697.361 – RPR Antwerpen

De gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap op dinsdag 26 mei 2020 om 15 uur met de volgende agenda wordt uitgesteld en zal worden gehouden op 14 juli 2020 om 15 uur (toepassing van artikel 7 van het KB nr. 4 van 9 april 2020):

1. Verslag van de Raad van Bestuur;

2. Goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 2019;

3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders;

4. Verkiezing van zeven bestuurders

5. Verscheidene.