Diamantclub van Antwerpen - Gewone algemene vergadering

Coöperatieve vennootschap - Pelikaanstraat 62 - 2018 Antwerpen - BTW BE 0404.697.361 -RPR Antwerpen

De gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap zal worden gehouden op dinsdag 24 mei 2022 om 15 uur:

l . Verslag van de Raad van Bestuur;

2. Verslag van de commissaris;

3. Goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 2021;

4. Kwijting te verlenen aan de commissaris en de bestuurders; 

5. Verkiezing van zeven bestuurders;

6. Verscheidene.