FEDERALE VERZEKERING Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico's CV

Stoofstraat 12, 1000 Brussel – RPR Brussel BTW BE 0403.257.506

Bijzondere algemene vergadering
op de hoofdzetel op 16/11/2021 om 18u. 

Agenda: Benoeming van een bestuurder