FEDERALE VERZEKERING Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen

Stoofstraat 12, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0407.963.786

Bijzondere algemene vergadering
op de hoofdzetel op 16/11/2021 om 18u10.  

Agenda: Benoeming van een bestuurder