FEDERALE VERZEKERING - Gewone algemene vergadering op 10/05/2022 om 10u.

Algemene vergadering op de hoofdzetel en op afstand.  Voor verdere informatie, gelieve onze website www.federale.be te raadplegen.

Agenda : 1) Verslag van de raad van bestuur, 2) Verslag van de erkende commissaris,
3) Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2021, 4) Aanwending van het resultaat, 5) Toekenning van een winstpremie aan de leden van het personeel, 6) Kwijting aan de bestuurders, 7) Kwijting aan de erkende commissaris, 8) Hernieuwing van het mandaat van de erkende commissaris, 9) Bestuur, 10) Bezoldiging van de bestuurders, leden van het audit- en risicocomité.