FEDERALE VERZEKERING - Gewone algemene vergadering op 10/05/2022 om 11u.

Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen - Stoofstraat 12, 1000 Brussel – RPR Brussel BTW BE 0408.183.324

Algemene vergadering op de hoofdzetel en op afstand. Voor verdere informatie, gelieve onze website www.federale.be te raadplegen.

Agenda : 1) Verslag van de raad van bestuur, 2) Verslag van de erkende commissaris, 3) Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2021, 4) Aanwending van het resultaat, 5) Toekenning van een winstpremie aan de leden van het personeel,
6) Kwijting aan de bestuurders, 7) Kwijting aan de erkende commissaris,
8) Hernieuwing van het mandaat van de erkende commissaris, 9) Bestuur,
10) Bezoldiging van de bestuurders, leden van het audit- en risicocomité, 11) Verslag van de raad van advies, 12) Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening boekjaar 2021, 13) Verslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening, 14) Verslag van de erkende commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.