Federale verzekering - Gewone algemene vergadering op 12/05/2020 om 11u.

Stoofstraat 12, 1000 Brussel – RPR Brussel BTW BE 0408.183.324 - Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen

Implementatie van het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie. Algemene vergadering achter gesloten deuren en stemrecht enkel via stembrief of via volmacht. Voor verdere informatie, gelieve onze website www.federale.be te raadplegen.

Agenda : 1) Verslag van de raad van bestuur, 2) Verslag van de erkende commissaris, 3) Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2019, 4) Aanwending van het resultaat, 5) Toekenning van een winstpremie aan de leden van het personeel, 6) Kwijting aan de bestuurders, 7) Kwijting aan de erkende commissaris, 8) Bestuur, 9) Verslag van de raad van advies, 10) Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening boekjaar 2019, 11) Verslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening, 12) Verslag van de erkende commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.