FEDERALE VERZEKERING - Gewone algemene vergadering

Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s CV - Stoofstraat 12, 1000 Brussel – RPR Brussel BTW BE 0403.257.506

Gewone algemene vergadering op 11/05/2021 om 10u.

Algemene vergadering op de hoofdzetel en op afstand.  Voor verdere informatie, gelieve onze website www.federale.be te raadplegen.

Agenda : 1) Verslag van de raad van bestuur, 2) Verslag van de erkende commissaris, 3) Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2020, 4) Aanwending van het resultaat, 5) Toekenning van een winstpremie aan de leden van het personeel, 6) Kwijting aan de bestuurders, 7) Kwijting aan de erkende commissaris, 8) Bestuur.