FEDERALE VERZEKERING - Gewone algemene vergadering

Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen - Stoofstraat 12, 1000 Brussel – RPR Brussel BTW BE 0407.963.786

Gewone algemene vergadering op 11/05/2021 om 10u30.

 Algemene vergadering op de hoofdzetel en op afstand. Voor verdere informatie, gelieve onze website www.federale.be te raadplegen.

Agenda : 1) Verslag van de raad van bestuur, 2) Verslag van de erkende commissaris, 3) Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2020, 4) Toekenning van restorno’s, 5) Kwijting aan de bestuurders, 6) Kwijting aan de erkende commissaris, 7) Bestuur.