FEDERALE VERZEKERING - Gewone algemene vergadering

Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen - Stoofstraat 12, 1000 Brussel – RPR Brussel BTW BE 0408.183.324

Gewone algemene vergadering op 11/05/2021 om 11u.

Algemene vergadering op de hoofdzetel en op afstand. Voor verdere informatie, gelieve onze website www.federale.be te raadplegen.

Agenda : 1) Verslag van de raad van bestuur, 2) Verslag van de erkende commissaris, 3) Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2020, 4) Aanwending van het resultaat, 5) Toekenning van een winstpremie aan de leden van het personeel, 6) Kwijting aan de bestuurders, 7) Kwijting aan de erkende commissaris, 8) Bestuur, 9) Verslag van de raad van advies, 10) Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening boekjaar 2020, 11) Verslag van de raad van bestuur over de geconsolideerde jaarrekening, 12) Verslag van de erkende commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.