FEDERALE VERZEKERING Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen

Stoofstraat 12, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0408.183.324

Bijzondere algemene vergadering op de hoofdzetel op 16/11/2021 om 18u20. 

Agenda: Benoeming van een bestuurder