Horizon - KBC Participation - KBC Institutional Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0449.441.283, Havenlaan 2, 1080 Brussel - Openbare Bevek naar Belgisch recht – ICBE RPR Brussel 0877.703.807, Havenlaan 2, 1080 Brussel - Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0445.684.118, Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van de compartimenten Access Fund China, Access Fund Vietnam en CSOB Komoditni Fond van Horizon (Openbare Bevek naar Belgisch recht), Commodities van KBC Participation (Openbare Bevek naar Belgisch recht) en European Real Estate van KBC Institutional Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) op 31 juli 2020 zullen worden aangepast.

Conform de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergaderingen van Horizon, KBC Participation en KBC Institutional Fund van 26 juni 2020, wordt in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van Horizon CSOB Komoditni Fond, KBC Participation Commodities  en KBC Institutional Fund European Real Estate verduidelijkt dat het beleggingsbeleid van deze compartimenten gericht is op het volgen van de samenstelling van een bepaalde benchmark. Voor wat betreft de compartimenten Horizon Access Fund China en Horizon Access Fund Vietnam wordt in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie het beleggingsbeleid aangepast. Het beleggingsbeleid van deze compartimenten zal voortaan gericht zijn op het volgen van de samenstelling van een bepaalde benchmark. De respectievelijke benchmarks worden hieronder weergegeven: 

- Voor Horizon CSOB Komoditni Fond en KBC Participation Commidities: Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped-index

- Voor KBC Institutional Fund European Real Estate: FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe - Net Return Index

- Voor Horizon Access Fund China: MSCI CHINA A INTERNATIONAL - Net Return Index

- Voor Horizon Access Fund Vietnam: Ho Chi Minh Stock - Net Return Index

De vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille zal als volgt worden verlaagd:

- Voor de aandelenklasse ‘Classic Shares’ van de compartimenten Access Fund China en Access Fund Vietnam van de Bevek Horizon: van 1.60% naar max. 1.40%;

- Voor de aandelenklasse ‘Classic Shares’ van het compartiment CSOB Komoditni Fond van de Bevek Horizon: van 2.00% naar max. 1.50%;

- Voor de aandelenklassen ‘Classic Shares’ en ‘Institutional Shares’ van het compartiment European Real Estate van de Bevek KBC Institutional Fund: van 0.50% naar 0.40%.

De aandeelhouders die deze wijzigingen niet aanvaarden, kunnen de kosteloze terugkoop (behoudens eventuele taksen) van hun rechten van deelneming vragen van 30 juni 2020 tot en met  30 juli 2020 (vóór afsluiting van de ontvangstperiode voor orders zoals vermeld in het prospectus) via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA.

Het aangepaste Prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van Horizon, KBC Participation
en KBC Institutional Fund