LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT SA - buitengewone algemene vergadering

Zetel: 6200 Châtelet, rue de la Station 232 A. - KBO 0405.631.729

Uitnodiging voor de buitengewone algemene vergadering die plaats  op 20 juni 2023 om 16 uur zal vinden te 6220 Fleurus, rue de la Virginette 2.

De Agenda :

1- Aanpassing van de statuten aan de nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen 

2- Voorstel en goedkeuring voor nieuwe statuten

3- Zetel 

4- Bevoegdheden

De aandeelhouders worden uitgenodigd om hun aanwezigheid, categorie en aantal van hun aandelen te bevestigen aan de raad van bestuur vóór 5 juni 2023.

De volmachten om de algemene vergadering bij te wonen zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van het bedrijf. 

Alle informatie met betrekking tot deze algemene vergadering kan worden verkregen op de zetel van het bedrijf.