Liberaal Huis NV - Algemene vergadering te Van Breestraat 7, 2018 Antwerpen op 20/06/2022 om 18 u.

Ankerrui 2 - 2000 Antwerpen - Ondernemingsnummer: 0417.444.448

Agenda: 

 

1. Kennisname verslag bestuursorgaan

2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/21

3. Bestemming resultaat

4. Kwijting bestuursorgaan

5. Divers