Liberaal Huis NV - Algemene vergadering

Ankerrui 2 - 2000 Antwerpen - Ondernemingsnummer: 0417.444.448

Algemene vergadering te Van Breestraat 7, 2018 Antwerpen

op 26/06/2023 om 18 u. 

Advertentie

Agenda: 

1. Kennisname verslag bestuursorgaan

2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/22

3. Bestemming resultaat

4. Kwijting bestuursorgaan

5. Bepalingen WVV

6. Divers