Liberaal Huis NV - Buitengewone algemene vergadering voor notaris René VAN DEN KIEBOOM op vrijdag 29/12/2023 om 18 u.

Ankerrui 2 - 2000 Antwerpen - Ondernemingsnummer: 0417.444.448

Buitengewone algemene vergadering voor notaris
René VAN DEN KIEBOOM te Van Breestraat 7,
2018 Antwerpen op vrijdag 29/12/2023 om 18 u.

Agenda: 

Advertentie

1 Omzetting vennootschap naar een besloten vennootschap.

1.1 Verslagen.

1.1.1 Verslag van het bestuursorgaan.

1.1.2 Verslag van de bedrijfsrevisor.

1.1.3 Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.

1.1.4 Neerlegging verslagen.

1.2 Omzetting naar een besloten vennootschap.

2 Eigenvermogensrekening.

2.1 Omzetting kapitaal en wettelijke reserve naar een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

3 Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

4 Bestuursmandaten.

4.1 Ontslag bestuurders. 

4.2 Benoeming bestuurders.

5 Contactgegevens.

5.1 Adres van de zetel.

6 Volmacht formaliteiten.