NN (B) INVEST - OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

BEVEK naar Belgisch recht (Categorie: beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG) - Marnixlaan 23 (bus 3), 1000 Brussel - RPR Brussel 0466.252.472

Gezien de wettelijke deadline voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het oproepingsbericht niet werd gerespecteerd wordt er een nieuwe Gewone Algemene Vergadering bijeengeroepen die zal plaatsvinden op dinsdag 8 december 2020 om 15u30 op de zetel van de Vennootschap.

Wegens de huidige COVID-19-pandemie en de noodzaak om fysieke vergaderingen te vermijden, zullen de aandeelhouders uitzonderlijk alleen maar kunnen deelnemen en stemmen op de Gewone Algemene Vergadering van NN (B) Invest (hierna " de Vennootschap ") via een formulier van volmacht. De Gewone Algemene Vergadering zal beraadslagen over de volgende agendapunten:

1) Lezing van het verslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2020.

2) Lezing van het verslag van de Commissaris voor het boekjaar afgesloten op
30 september 2020.

3) Goedkeuring van de jaarrekeningen.

Voorstel tot beslissing: de Vergadering keurt de jaarrekening goed voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2020.

4) Toewijzing van de resultaten.

Voorstel tot beslissing: de Vergadering aanvaardt het voorstel van de Raad van Bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten voor het boekjaar afgesloten op 30 september 2020.

5) Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris.

Voorstel tot beslissing: de Vergadering beslist kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 30 september 2020. 

6) Diversen.

De aandeelhouders van de Vennootschap die wensen deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering of die zich willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht het formulier van volmacht te gebruiken dat door de Raad van Bestuur werd opgesteld. Dit formulier kan worden bekomen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Marnixlaan 23, 1000 Brussel (question@nnip.com).  Aandelen en volmachten moeten ten minste zes werkdagen voor de Vergadering worden neergelegd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij de instelling belast met de financiële dienst.

De financiële dienst wordt verzekerd door RBC Investor Services Belgium, Zenith Building, 20ste verdiep, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel.

De Raad van Bestuur van de Vennootschap