NV Kasteel 't Hooghe - Statutaire Algemene Vergadering op 19.12.2023

0405.344.192

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit tot het bijwonen van de statutaire algemene vergadering van de vennootschap, die wordt gehouden op dinsdag 19 december 2023 om 11.00 uur, op de zetel te Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk, met het oog op de beraadslaging over volgende dagorde:

1. Goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur aan de Algemene Vergadering over het boekjaar 2022 – 2023 (periode 01/09/2022 – 31/08/2023) 

2. Goedkeuring van de Jaarrekening 2022 - 2023 

3. Verslag van de commissaris 

4. Kwijting aan de bestuurders 

5. Kwijting aan de commissaris

6. (Her)benoeming commissaris

Om deel te nemen aan de algemene vergadering en om de bijhorende stukken te bekomen, dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de statutaire bepalingen. Voor het bekomen van de nodige documenten kunnen de aandeelhouders zich tot en met 12 december 2023 wenden tot de raad van bestuur op het adres van de zetel te Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk. 

Hoogachtend,
De raad van bestuur