OPROEPING

Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP

De bijzondere algemene vergadering van de Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP wordt gehouden op donderdag 10 december 2020 om 15.00 uur. Wegens de Covid-19 crisis wordt de vergadering enkel per videoconferentie georganiseerd a.h.v. het communicatieplatform Microsoft Teams.

U kan deze vergadering bijwonen door voorafgaand in te schrijven. Gelieve hiervoor een e-mail met uw gegevens te sturen naar info@vkag.be .

Dagorde van de bijzondere algemene vergadering

1. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 19 mei 2020.

2. Statutaire benoemingen.

3. Bespreking van het aangepast bouwproject.

4. Belangrijke gebeurtenissen 2020.

5. Varia.