Advertentie
Advertentie

Orange Belgium - Bijeenroeping van de algemene vergadering van aandeelhouders

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP BOURGETLAAN 3, 1140 BRUSSEL BTW BE 0456.810.810 RPR BRUSSEL - (de “Vennootschap”)