ORES cv - Bericht aan de obligatiehouders van de Vennootschap

(Operator van energienetten) - Maatschappelijke zetel: Avenue Jean Monnet 2 - 1348 Louvain-la-Neuve, België - Ondernemingsnummer: 0897.436.971 - (de “Vennootschap”)

Bij deze brengen wij de obligatiehouders van de Vennootschap (de “obligatie-houders”) op de hoogte van het volgende:

De Algemene Vergadering van ORES cv zal bijeenkomen op 18 juni 2020 om
9.30 uur
om te beraadslagen over de volgende agenda :

1. Voorstelling van het jaarverslag 2019.

2. Jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2019.

3. Decharge aan de Bestuurders voor het jaar 2019.

4. Decharge aan de revisor voor het jaar 2019.

5. Statutaire wijzigingen.

6. Statutaire benoemingen.

Gezien de huidige omstandigheden in termen van sociaal distancing als gevolg van de COVID-19 pandemie, en om redenen van volksgezondheid,  zal het niet aan de  obligatiehouders toegelaten zijn fysiek aan deze Algemene vergadering deel te nemen.  Alle vragen over de agendapunten kunnen echter worden doorgestuurd tot en met 14 juin 2020 per mail aan het adres : infosecretariatores@ores.be.

Het jaarverslag en de voorstellen voor statutenwijziging zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (https://www.ores.be/news-finances), en zijn gratis verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.