ORES cv - Bericht aan de obligatiehouders van de Vennootschap

(Energienetbeheerder) - Zetel: Avenue Jean Mermoz, 14 - 6041 Gosselies, België Ondernemingsnummer: 0897.436.971(de “Vennootschap”)

Hierbij informeren wij de obligatiehouders van de Vennootschap (de “obligatiehouders”) over het volgende:

De Algemene Vergadering van ORES cv zal plaatsvinden op 14 december 2023 om 17.30 u om over de volgende agenda te beraadslagen:

1. Statutenwijzigingen; 

2. Wijziging van de remuneratiemodaliteiten die van toepassing zijn op het Voorzitterschap en het Vice-Voorzitterschap van de Raad van Bestuur.

De obligatiehouders die aan de Vergadering wensen deel te nemen, worden verzocht minstens drie werkdagen vóór de vastgestelde datum van de Algemene Vergadering een door de erkende effectenrekeninghouder, de centrale effectenbewaarinstelling of de vereffeningsinstelling opgesteld attest, waarin de onbeschikbaarheid van de obligaties tot aan de datum van de Vergadering wordt vastgesteld, aan de zetel van de Vennootschap over te maken. 

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap beschikken de obligatiehouders over een raadgevende stem in de Vergadering.