P&V VERZEKERINGEN CV - Gewone Algemene Vergadering

BTW BE 0402.236.531 - Koningsstraat 151 – 1210 BRUSSEL

Rekening houdend met de huidige gezondheidscrisis, de door de overheid uitgevaardigde maatregelen, en met het oog op de bescherming van de gezondheid en het welzijn van haar aandeelhouders, bestuurders en werknemers, zal de Vennootschap, haar Gewone Algemene Vergadering op donderdag 17 juni 2021 om 9u30 via videoconferentie houden vanop de maatschappelijke zetel gelegen te 1210 Brussel, Koningsstraat 151.

De documenten en de praktische modaliteiten inzake deze vergadering zijn weergegeven op de website van de vennootschap (https://www.pv.be/nl/algemene-vergadering).

De dagorde van de vergadering luidt als volgt:

1. Beheersverslagen van de raad van bestuur (jaarrekening BGAAP en geconsolideerde jaarrekening IFRS)

2. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 6:115 en 6:116 van het WVV

3. Verslagen van de commissaris (jaarrekening BGAAP en geconsolideerde jaarrekening IFRS)

4. Goedkeuring van de jaarrekening BGAAP en de geconsolideerde jaarrekening IFRS

5. Bestemming van het resultaat

6. Kwijting aan bestuurders en commissaris

7. Beginselen inzake verloning van bestuurders en leden van het Directiecomité

8. Ontslagen/Hernieuwingen/Benoemingen van de leden van de raad van bestuur en de gebruikersraad