P&V VERZEKERINGEN CV - gewone algemene vergadering

BTW BE 0402.236.531 - Koningsstraat 151 – 1210 BRUSSEL - RPR - Brussel

De vennoten worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering die plaatsvindt op donderdag 15 juni 2023 om 9u30 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, gelegen Koningsstraat 151 te 1210 Brussel.

De dagorde van de vergadering luidt als volgt:

1. Beheersverslagen van de Raad van bestuur (jaarrekening BGAAP en geconsolideerde jaarrekening IFRS) met inbegrip van het niet financieel verslag

2. Bijzonder verslag van de Raad van bestuur overeenkomstig artikelen 6:115 en 6:116 van het WVV

3. Bijzonder verslag van de Raad van bestuur met betrekking tot de verloning van de bestuurders en de leden van het Directiecomité

4. Voorstel tot herziening van de bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders

5. Verslagen van de commissaris (jaarrekening BGAAP en geconsolideerde jaarrekening IFRS)

6. Goedkeuring van de jaarrekening BGAAP en de geconsolideerde jaarrekening IFRS

7. Bestemming van het resultaat

8. Kwijting aan bestuurders en commissaris

9. Ontslagen/Hernieuwingen/Benoemingen van de leden van de Raad van bestuur en van de Raad van Gebruikers

10. Uitgifte van nieuwe aandelen van categorie B

De documenten en de praktische modaliteiten voor deze vergadering staan op de website van de vennootschap:
https://www.pvgroep.coop/nl/algemene-vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gevolgd door een buitengewone algemene vergadering om 10u30, een informatiesessie om 11u00 en een “walking buffet” om 12u30.