P&V VERZEKERINGEN CV - Gewone algemene vergadering

BTW BE 0402.236.531 - Koningsstraat 151 – 1210 BRUSSEL RPR - Brussel

De vennoten worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering die plaatsvindt op donderdag 20 juni 2024 om 9u30 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, gelegen Koningsstraat 151 te 1210 Brussel.

De dagorde van de vergadering luidt als volgt:

Advertentie

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen op de Belgische verzekeringsmarkt en de positionering van de P&V Groep

3. Beheersverslagen van de Raad van Bestuur (BGAAP jaarrekening en IFRS geconsolideerde jaarrekening) 

a. Presentatie van belangrijke financiële gegevens en KPI’s (presentatie voor investeerders) 

b. Presentatie van het niet-financieel verslag 

c. Presentatie van alle andere belangrijke elementen 

d. P&V Academy

4. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur in toepassing van artikelen 6:115 en 6:116 van het WVV

5. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de verloning van de bestuurders en de leden van het Directiecomité

6. Verslagen van de commissaris (jaarrekening BGAAP en geconsolideerde jaarrekening IFRS)

7. Goedkeuring van de BGAAP jaarrekening en de IFRS geconsolideerde jaarrekening

8. Bestemming van het resultaat

9. Kwijting aan bestuurders en aan de commissaris

10. Uitbreiding van de opdracht van de commissaris tot de “Duurzaamheidsverklaring”.

11. Ontslagen/Hernieuwingen/Benoemingen van de leden van de Raad van bestuur en van de Raad van Gebruikers

12. Uitgifte van nieuwe aandelen van categorie B

13. Stichting P&V: “De geestelijke gezondheid van jongeren”
uiteenzetting door Pascal Minotte, psycholoog en mededirecteur van het “Centre de Référence en Santé Mentale”. 

De gewone algemene vergadering wordt gevolgd door een “walking buffet” om 12u30.

Informatie omtrent de vereiste voorafgaandelijke inschrijving, volmachten, praktische modaliteiten en documenten voor deze
vergadering zijn terug te vinden op de website van de vennootschap: https://www.pvgroep.coop/nl/algemene-vergadering