Robeco Global Total Return Bond Fund, SICAV ,... - Jaarlijkse Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders

Vennootschap naar Luxemburgs recht; Statutaire zetel: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg (Gezamenlijk de “Vennootschappen” en afzonderlijk de “Vennootschap”)

Robeco Global Total Return Bond Fund, SICAV (RCS Luxemburg B 177 719)

Robeco (LU) Funds III, SICAV (RCS Luxemburg B 40 490)

Robeco QI Global Dynamic Duration, SICAV (RCS Luxemburg B 47 779)

Robeco Capital Growth Funds, SICAV (RCS Luxemburg B 58 959)

Robeco All Strategies Funds, SICAV (RCS Luxemburg B 124 048)

 

Jaarlijkse Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders

te houden in Luxemburg op 28 mei 2020 om 13.00 uur voor Robeco Global Total Return Bond Fund, om 13.30 uur voor Robeco (LU) Funds III, om 14.00 uur voor Robeco QI Global Dynamic Duration, om 15.00 uur voor Robeco Capital Growth Funds en om 16.00 uur voor Robeco All Strategies Funds.

Agenda van iedere Vennootschap

1.  Bespreking van het directieverslag van de Vennootschap en het rapport van de 
accountant voor het boekjaar 2019

2.  Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019

3.  Bespreking en goedkeuring van de resultaatsbestemming van de verschillende 
subfondsen over het boekjaar 2019

4.  Decharge van de directie voor het uitgevoerde beheer gedurende het boekjaar 2019

5.  Statutaire benoemingen van:

a.  De leden van de directie
b.  De onafhankelijke accountant

6.  Overige zaken en afsluiting

De jaarrekening over het jaar 2019 van iedere Vennootschap is beschikbaar ten kantore van de Vennootschap en op www.robeco.com/luxembourg. Het quorum en de meerderheidsvereisten worden vastgesteld overeenkomstig de uitstaande aandelen op 22 mei 2020 om middernacht (de “Vaststellingsdatum”) en het stemrecht van de aandeelhouders wordt bepaald op basis van het aantal aandelen dat wordt gehouden op de Vaststellingsdatum.

Overeenkomstig en in overeenstemming met de Groothertogelijke Verordening van 20 maart 2020 tot invoering van maatregelen betreffende het houden van vergaderingen van vennootschappen en andere rechtspersonen, hebben de Vennootschappen, met het oog op de veiligheid van allen, besloten dat de aandeelhouders hun stem alleen mogen uitbrengen door het verlenen van een volmacht aan de Voorzitter van de Vergadering, die hun stemrecht zal uitoefenen in overeenstemming met hun instructies door middel van een volmachtformulier.

Voor de besluiten over deze agendapunten is geen quorum vereist en de besluiten worden aangenomen bij een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De aandeelhouders die op de respectieve vergaderingen wensen te stemmen, dienen de respectieve Vennootschap hiervan op de hoogte te brengen door het ingevulde, rechtsgeldig ondertekende en gedateerde 

volmachtformulier uiterlijk op 26 mei 2020 om 9.00 uur (Luxemburgse tijd) terug te sturen, eerst per e-mail (luxembourg.company.admin@jpmorgan.com) of per fax (+352 4626 85825), en vervolgens per gewone post ter attentie van mevrouw C. Biondi, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg of bij de financiële dienst in België CACEIS Belgium N.V., Havenlaan 86C Bus 320, 1000 Brussel.

De jaarverslagen over 2019, de prospectussen, de Essentiële Beleggers Informatie (in de Nederlandse en Franse taal) en de laatste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de Vennootschappen en de financiële dienst in België CACEIS Belgium N.V., Havenlaan 86C Bus 320, 1000 Brussel en zijn bovendien beschikbaar via www.robeco.be. 

De netto inventariswaarde wordt bekendgemaakt op de website van BEAMA 
(www.beama.be/niw).

De Directie

Luxemburg, 30 april 2020