Stichting Administratiekantoor: Hansa-Huis - jaarvergadering

gevestigd te Bergen op Zoom

De certificaathouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen, die zal gehouden worden op 29 juni 2023 om 10:00 uur ten kantore van notaris mr. Karen S. Haanstra, dlb notaris, gevestigd te Dahliastraat 94A, Bergen op Zoom (NL). Agenda: 1.Opening en ingekomen stukken. 2.Verslag bestuur m.b.t. het gevoerd beleid, waarvoor décharge zal gevraagd worden. 3.Uitvoering en financiering van renovatiewerken. 4. Aanvraag verlenging bulletkrediet 5. Juridische dading met de mede-eigenaars. 6.Ingebrekestelling door Mevr.Théodora Jansen. 7.Verkoop van kantoren en parkeerruimtes. 8.Wat verder ter tafel komt. 9.Sluiting. De certificaathouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.