Voorzorgskas voor advocaten, ­gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP - Algemene Vergadering

1000 Brussel, Kunstlaan 56

OPROEPING

———

De Algemene Vergadering van de Voorzorgskas voor advocaten, -gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP wordt gehouden op donderdag 27 mei 2021 om 13.30 uur te 1000 Brussel, Kunstlaan 56.

Gezien de Covid-19 maatregelen, bestaat echter de mogelijkheid dat de -vergadering enkel per videoconferentie wordt georganiseerd a.h.v. het -communicatieplatform Microsoft Teams. Indien u aan deze vergadering wenst deel te nemen, gelieve ons dit dan per e-mail naar info@vkag.be te bevestigen. U ontvangt dan een inschrijvingsformulier en alle nuttige informatie. Inschrijven is mogelijk tot 14 mei 2021.

Dagorde van de algemene vergadering

1. Goedkeuring van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 10 december 2020.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2020.

3. Goedkeuring van het jaarverslag 2020.

4. Kwijting aan de bestuurders en aan de erkende commissaris.

5. Bespreking en eventuele goedkeuring van het voorstel van de eventuele aanpassing van de basisrentevoet.

6. Goedkeuring van het Financieringsplan.

7. Statutaire benoemingen.

8. Varia:

a. Ereloon bedrijfsrevisor Callens, Pirenne, Theunissen & C°.