Capitalatwork foyer umbrella - De dividenden zijn berekend op de Record Date van 22 januari 2020

Société d’Investissement à Capital Variable naar Luxemburgs recht - (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) - 106, route d’Arlon - L-8210 Mamer - Handelsregister (R.C.S.) Luxemburg B-60 661

BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GENOMEN PER RONDSCHRIJVEN

De raad van bestuur van CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA (de "SICAV"), waarvan de statutaire zetel gevestigd is aan 106, route d’Arlon te Mamer, Groothertogdom Luxemburg, neemt de volgende resoluties aan:

GOEDKEURING VAN DE VOLGENDE DIVIDENDEN:

Subfonds

ISIN code

Valuta

Bruto Dividend

Couponnummer

HIGH YIELD AT WORK

LU0974684788

EUR

5,71

10

DEFENSIVE

LU0617430656

EUR

10,56

9

BALANCED

LU0617430904

EUR

13,52

8

DYNAMIC

LU0617431209

EUR

14,65

9


Percentage van roerende voorheffing die ingehouden wordt in België bij de betaling van het dividend aan een ingezetene in België : 30%.

De dividenden zijn berekend op de Record Date van 22 januari 2020.

De effecten werden op 23 januari 2020 ex-dividend behandeld.

Conform de Belgische wet van 29 december 2005 (de "wet-Reynders"), besluit de raad van bestuur tot de verhoudingsgewijze uitkering van het totaal aan inkomsten, minus vergoedingen, commissies en kosten die daarop betrekking hebben, via het dividend van klasse D van het subfonds.

Elk gedeclareerd dividend dat niet binnen vijf jaar na toekenning door de begunstigde is opgeëist zal aan het subfonds worden toegewezen. Er zal geen enkele rente worden betaald over een door de SICAV gedeclareerd en in bewaring genomen dividend dat ter beschikking staat van de begunstigde.

Dividenden zijn betaalbaar vanaf 28 januari 2020 aan de volgende loketten:

- RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Luxemburg

- CapitalatWork S.A.
153, avenue de la Couronne
B-1050 Brussel
België

-  Allfunds Bank S.A.
Calle de la Estafeta, 6
E-28109 Alcobendas, Madrid
Spanje

- RBC Investor Services Bank S.A.,
Esch-sur-Alzette, bijkantoor in Zürich
Bleicherweg 7
CH-8027 Zurich

Het prospectus, de statuten, de meest recente periodieke verslagen in het Frans en de essentiële beleggersinformatie in het Frans en in het Nederlands, zijn gratis verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de SICAV en bij de agent voor financiële dienstverlening in België CapitalatWork S.A., 153, avenue de la Couronne, B-1050 Brussel, België.

De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in www.fundinfo.com.

De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen.

Luxemburg, 10 maart 2020

De raad van bestuur