CRELAN INVEST - BERICHT TER INFORMATIE

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Bevek) naar Belgisch recht die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG - Naamloze vennootschap - Zetel: Havenlaan 86C, b320, 1000 Brussel - RPR Brussel: 0840.204.201

Brussel, 30 juni 2021

De aandeelhouders van CRELAN INVEST, naamloze vennootschap, publieke bevek naar Belgisch recht (hierna “de Bevek”), worden op de hoogte gebracht van de volgende wijzigingen in het prospectus van de Bevek:

- Toevoeging van de vergoeding van de administratief agent voor de toepassing van het mechanisme voor het beheer van het liquiditeitsrisico: Redemption Gates.

De vergoeding van CACEIS Belgium NV, administratief agent van de Bevek, is vastgesteld op 3.500 EUR per compartiment per jaar en zal jaarlijks worden geïndexeerd.

- Wijziging van het beleggingsbeleid van de geprofileerde compartimenten. 

De jaarlijkse volatiliteitslimieten voor het beheer van de compartimenten CONSERVATIVE, BALANCED en DYNAMIC zijn geschrapt. 

De aandeelhouders die het niet eens zijn met deze wijzigingen, kunnen gedurende één maand na de datum van dit bericht, verzoeken om hun aandelen zonder kosten terug te kopen, met uitzondering van de eventuele belasting(en).

Het jaarverslag, het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos en op verzoek verkrijgbaar, in het Frans en in het Nederlands, op de zetel van de Bevek, bij CACEIS Belgium NV die instaat voor de financiële dienstverlening (legal.be@caceis.com) of bij de agentschappen van CRELAN NV. De documenten kunnen eveneens geraadpleegd worden op de volgende website: www.crelan.be. 

Ten slotte infomeren we u dat de netto-inventariswaarden van de compartimenten LOCK-IN, OPPORTUNITIES, CONSERVATIVE, BALANCED en DYNAMIC gepubliceerd worden op de volgende website: www.beama.be. De netto-inventariswaarden van het compartiment EURO EQUITY LOW RISK, en eventueel deze van de andere compartimenten, worden gepubliceerd in de nationale dagbladen “De Tijd” en “L’Echo”. 

De raad van bestuur