CRELAN INVEST - BERICHT VAN DIVIDENDBETALING

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk Kapitaal (Bevek) naar Belgisch recht die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG - Naamloze vennootschap - Zetel: Havenlaan 86C, b320, 1000 Brussel - RPR Brussel: 0840.204.201

De aandeelhouders van het compartiment CONSERVATIVE, BALANCED en DYNAMIC van de Bevek Crelan Invest worden ervan in kennis gesteld dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 11 mei 2021 de betaalbaarstelling, vanaf 15 juni 2021, van het volgende dividend welk toekomt aan de uitkeringsaandelen, heeft goedgekeurd:

ISIN

Coupon

Devies

Bruto dividend 1

Record date

Ex date

BE6302835663

2

EUR

1,9576

07-06-2021

08-06-2021

BE6302837685

2

EUR

2,1834

07-06-2021

08-06-2021

BE6302839707

2

EUR

2,0537

07-06-2021

08-06-2021

 


Het jaarverslag, het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Frans en in het Nederlands, op de zetel van de Bevek, bij CACEIS Belgium NV (Havenlaan 86C, b320, 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of bij de agentschappen van CRELAN NV. De documenten kunnen eveneens geraadpleegd worden op de volgende internetsite: www.crelan.be1 Vóór afhouding van de roerende voorheffing van 30%.

Ten slotte infomeren we u dat de netto-inventariswaarden van de compartimenten LOCK-IN, OPPORTUNITIES, CONSERVATIVE, BALANCED en DYNAMIC gepubliceerd worden op de volgende website: www.beama.be. De netto-inventariswaarden van alle compartimenten worden gepubliceerd in de nationale dagbladen “De Tijd” en “L’Echo”. 

Het dividend is betaalbaar door de financiële dienst CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86C, b320, 1000 Brussel.

De raad van bestuur.