FINANCIERE DE TUBIZE NV - Acquisities van UCB aandelen - 24 mei 2022

Researchdreef 60, 1070 Brussel - Contact: Eric Nys, directeur, eric.nys@financiere-tubize.be

Sinds de publicatie van het jaarverslag 2021 op 25 februari 2022, heeft Financière de Tubize 1.053.840 UCB aandelen verworven, voor een totaal bedrag van € 94,5 miljoen, tegen een gemiddelde prijs van € 89,64 per aandeel. Daarmee heeft Financière de Tubize haar deelneming in UCB van 35,16% naar 35,70% gebracht.

Deze acquisities maken deel uit van de missie van Financière de Tubize. Die bestaat erin om waarde op lange termijn te creëren voor al haar 'stakeholders' door als stabiele referentie-aandeelhouder van UCB het potentieel van dit bedrijf maximaal te helpen ontwikkelen en bij te dragen tot een duurzame groei van haar industrieel project.