FINANCIERE DE TUBIZE NV - Jaarlijks verslag 2022 - Gereglementeerde informatie - 25 februari 2023

Researchdreef 60, 1070 Brussel - Contact: eric.nys@financiere-tubize.be

De raad van bestuur van Financière de Tubize heeft het jaarlijks -financieel verslag 2022 opgesteld.  Dit verslag is beschikbaar op de website - www.financiere-tubize.be

- Winst van het boekjaar: € 85,2 miljoen (€ 83,6 miljoen in 2021, +19%),

- Stijging van de bankschuld van € 20,0 miljoen op 31 december 2021 naar € 47,8 miljoen op 31 december 2022,

- Aanschaffing, in 2022, van 1.053.840 UCB-aandelen, waardoor de deelneming in UCB gestegen is van 35,16% op 31 december 2021 naar 35,70% op 31 december 2022.

Als de algemene vergadering van aandeelhouders van 28 april 2023 de jaarrekening 2022 goedkeurt, met inbegrip van de voorgestelde resultaatverwerking, zal een dividend van € 0,86 (vergeleken met € 0,75 voor boekjaar 2021, een stijging met 14,7%) bruto betaalbaar worden gesteld vanaf 5 mei 2023 in de kantoren, zetels en agentschappen van BNP Paribas Fortis, tegen afgifte van coupon n°18.

Ex-dividend 3 mei 2023

Record date 4 mei 2023

Betaaldatum 5 mei 2023