Fivest - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0443.669.981 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 27 maart 2024 van Fivest (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

Fivest

Euroland

24

14,0379

9,8265

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

 

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent en die hieronder vermeld wordt.

Het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent, zijnde KBC BANK NV, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van Fivest