Fivest, Generation Plan, Horizon, IN.flanders Employment Fund,...

Havenlaan 2, 1080 Brussel

Fivest

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0443.669.981 

Havenlaan 2, 1080 Brussel

Generation Plan 

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0725.850.109

Havenlaan 2, 1080 Brussel

Horizon 

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0449.441.283 

Havenlaan 2, 1080 Brussel

IN.flanders Employment Fund 

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0472.677.634 

Havenlaan 2, 1080 Brussel

KBC Eco Fund

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0446.922.055 

Havenlaan 2, 1080 Brussel

KBC Equity Fund

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0443.681.463

Havenlaan 2, 1080 Brussel

KBC Index Fund 

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0443.670.377

Havenlaan 2, 1080 Brussel

KBC Institutional Fund 

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0445.684.118 

Havenlaan 2, 1080 Brussel

KBC Master Fund 

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0451.407.811

Havenlaan 2, 1080 Brussel

KBC Multi Interest 

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0448.688.049

Havenlaan 2, 1080 Brussel

KBC Multi Track 

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0473.012.877

Havenlaan 2, 1080 Brussel

KBC Participation 

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0877.703.807 

Havenlaan 2, 1080 Brussel

KBC Select Immo 

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0454.712.244

Havenlaan 2, 1080 Brussel

Optimum Fund 

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0882.423.054 

Havenlaan 2, 1080 Brussel

Plato Institutional Index Fund 

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0477.637.995

Havenlaan 2, 1080 Brussel

Sivek

 Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0444.662.252

Havenlaan 2, 1080 Brussel

———

Bericht aan de aandeelhouders 

IN.focus 

Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht - ICBE  

Havenlaan 2, 1080 Brussel

Celest 

Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht - ICBE  

Havenlaan 2, 1080 Brussel

Bericht aan de deelnemers

Wij houden eraan u mee te delen dat het prospectus van de hierboven vermelde openbare Beveks en gemeenschappelijke beleggingsfondsen, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, op 11 september 2020 zal worden aangepast.

Op die datum zal in het prospectus de mogelijkheid worden toegevoegd om een bijkomende kost (anti-dilution levy) aan te rekenen. Indien de beheervennootschap op een bepaalde dag voor uitzonderlijk grote bedragen netto in- of uittredingen in een compartiment vaststelt, kan de beheervennootschap beslissen om aan de betrokken in- of uittredende beleggers een anti-dilution levy aan te rekenen die bestemd is voor het compartiment en tot doel heeft om de negatieve impact op de netto-inventariswaarde die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van beleggers te neutraliseren. 

Deze anti-dilution levy zal enkel aangerekend worden in zeer uitzonderlijke situaties waarbij de transactiekosten veroorzaakt door in- en uittredingen van de beleggers omwille van uitzonderlijke marktomstandigheden dermate hoog zijn dat ze een te grote negatieve impact op de netto-inventariswaarde (en bijgevolg op de bestaande beleggers in dat compartiment) zouden hebben. De hoogte van deze anti-dilution levy zal op dat ogenblik door de beheervennootschap bepaald worden in functie van de transactiekosten. 

Een volledig overzicht van de betrokken compartimenten van instellingen voor collectieve belegging waarvoor deze anti-dilution levy kan worden aangerekend vindt u terug op https://www.kbc.be/particulieren/nl/juridische-info/documentatie-beleggen.html.

Het aangepaste Prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raden van Bestuur van Fivest, Generation Plan, Horizon, IN.flanders Employment Fund, KBC Eco Fund, KBC Equity Fund, KBC Index Fund, KBC Institutional Fund, KBC Master Fund, KBC Multi Interest, KBC Multi Track, KBC Participation, KBC Select Immo, Optimum Fund, Plato Insitutional Index Fund en Sivek; en
KBC Asset Management NV, als beheervennootschap
van IN.focus en Celest