Fluxys - Dividenduitkering

Fluxys Belgium Naamloze Vennootschap - Zetel van de vennootschap: Kunstlaan 31 - 1040 BRUSSEL - BTW BE 0402.954.628 - RPR Brussel

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 10 mei 2022 heeft beslist een dividend uit te keren betreffende het boekjaar 2021 en heeft het brutobedrag vastgesteld op EUR 1,38 per aandeel.

Het netto dividend, na afhouding van de roerende voorheffing van 30 %, bedraagt EUR 0,966 per aandeel en is betaalbaar vanaf 18 mei 2022. 

Houders op 17 mei 2022 van gedematerialiseerde aandelen en aandelen op naam, zullen het dividend vanaf 18 mei 2022 als volgt ontvangen:

  • Het dividend van gedematerialiseerde aandelen zal automatisch betaald worden via de financiële tussenpartij die de aandelen aanhoudt voor rekening van de aandeelhouder. 
  • Het dividend van aandelen op naam wordt rechtstreeks betaald aan de aandeelhouders opgenomen in het register.

DE RAAD VAN BESTUUR