Generation Plan - Horizon - KBC Master Fund - KBC Participation - Sivek - Privileged Portfolio - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht – ICBE RPR Brussel 0725.850.109, Havenlaan 2, 1080 Brussel - Openbare Bevek naar Belgisch recht – ICBE RPR Brussel 0449.441.283, Havenlaan 2, 1080 Brussel - Openbare Bevek naar Belgisch recht – ICBE RPR Brussel 0451.407.811 Havenlaan 2, 1080 Brussel - Openbare Bevek naar Belgisch recht – ICBE RPR Brussel 0877.703.807, Havenlaan 2, 1080 Brussel Openbare Bevek naar Belgisch recht – ICBE RPR Brussel 0444.662.252 Havenlaan 2, 1080 Brussel Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht – ICBE Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat het prospectus en het document essentiële beleggersinformatie van bepaalde compartimenten van de hierboven vermelde openbare Beveks en gemeenschappelijke beleggingsfondsen op 3 juli 2020 zullen worden aangepast.

Op die datum wijzigt voor bovenstaande compartimenten de inschatting van het wisselkoersrisico.

Voor onderstaande compartimenten wijzigt de inschatting van het wisselkoersrisico van ‘gemiddeld’ naar ‘hoog’:

- Horizon KBC ExpertEase Highly Dynamic Tolerant 

- Horizon KBC ExpertEase SRI Highly Dynamic Tolerant 

- Horizon Privileged Portfolio Pro 85 August 

- Horizon Privileged Portfolio Pro 85 February 

- Horizon Privileged Portfolio Pro 85 May 

- Horizon Privileged Portfolio Pro 85 November

- KBC Master Fund High

- Sivek Global High

- Horizon Comfort Dynamic High

- Horizon Privileged Portfolio Dynamic High

Voor onderstaande compartimenten wijzigt de inschatting van het wisselkoersrisico van ‘laag’ naar ‘gemiddeld’: 

- Generation Plan 95 August 

- Generation Plan 95 February

- Horizon Privileged Portfolio Pro 95 August 

- Horizon Privileged Portfolio Pro 95 February 

- Horizon Privileged Portfolio Pro 95 May 

- Horizon Privileged Portfolio Pro 95 November

- KBC Master Fund Low

- KBC Participation KBC Business Pro April 95

- KBC Participation KBC Business Pro August 95

- KBC Participation KBC Business Pro February 95

- KBC Participation KBC Business Pro November 95

- Horizon Privileged Portfolio Defensive

Het aangepaste Prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raden van Bestuur van Generation Plan, Horizon, KBC Master Fund, KBC Participation, Sivek

KBC Asset Management NV,
als beheervennootschap van Privileged Portfolio