Goldman Sachs International

Kennisgeving van de publicatie van supplement nr. 12 van 2 juni 2020 (“Supplement Nr. 12”) bij het basisprospectus voor het Series P Programma voor de uitgifte van Warrants, Notes en Certificaten (Series P Programme for the issuance of Warrants, Notes and Certificates) (het “Basisprospectus”), goedgekeurd door de CSSF, en het herroepingsrecht van de investeerders met betrekking tot:

· de uitgifte van maximaal 20.000.000 EUR aan gestructureerde schuldinstrumenten genaamd Ten-Year EUR Callable Participation Notes gelinkt aan de Euronext® Reitsmarket Global Balanced Price Return Index, verschuldigd op 28 juni 2030 (“Goldman Sachs International (UK) Real Estate Equities Note Callable 2030”) (EUR 20,000,000 Ten-Year EUR Callable Participation Notes linked to the Euronext® Reitsmarket Global Balanced Price Return Index, due June 28, 2030) (ISIN-code: XS2125500350) (“Effect 1”);

· de uitgifte van maximaal 50.000.000 EUR aan gestructureerde schuldinstrumenten genaamd Ten-Year EUR Fixed-to-Steepener Rate Notes, verschuldigd op 3 juli 2030 (“Goldman Sachs International (UK) CMS Coupon Note 2030”)
(EUR 50,000,000 Ten-Year EUR Fixed-to-Steepener Rate Notes, due July 3, 2030) (ISIN-code: XS2125621578) (“Effect 2”);

· de uitgifte van maximaal 50.000.000 EUR aan gestructureerde schuldinstrumenten genaamd Ten-Year EUR Callable Participation Notes gelinkt aan de Euronext® Reitsmarket GRESB Global Sustainable Decrement Index, verschuldigd op 17 juli 2030 (“Goldman Sachs International (UK) Callable Real Estate II 2030”) (EUR 50,000,000 Ten-Year EUR Callable Participation Notes linked to the Euronext® Reitsmarket GRESB Global Sustainable Decrement Index, due July 17, 2030) (ISIN-code: XS2125770144) (“Effect 3”); en

· de uitgifte van maximaal 50.000.000 EUR aan gestructureerde schuldinstrumenten genaamd Nine-Year EUR Autocallable Booster Notes gelinkt aan de iSTOXX® Global Diversity Enhanced Impact Select 30 Price (EUR) Index, verschuldigd op 7 september 2029 (“Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable Booster Note Global Diversity Impact 2029”) (EUR 50,000,000 Nine-Year EUR Autocallable Booster Notes linked to the iSTOXX® Global Diversity Enhanced Impact Select 30 Price (EUR) Index, due September 7, 2029) (ISIN-code: XS2116146098) (“Effect 4”).

(Het bovenstaande wordt uitgegeven onder het Basisprospectus).

1. Er wordt verwezen naar de openbare aanbieding in België van Effect 1, dat door Goldman Sachs International op 30 juni 2020 zal worden uitgegeven, onder het Series P Programma. Effect 1 wordt gecommercialiseerd door Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel. De inschrijvingsperiode is begonnen op, en inclusief, 1 mei 2020 en zal eindigen op, en inclusief, 26 juni 2020.

2. Er wordt verwezen naar de openbare aanbieding in België van Effect 2, dat door Goldman Sachs International op 3 juli 2020 zal worden uitgegeven, onder het Series P Programma. Effect 2 wordt gecommercialiseerd door Crelan N.V.. De inschrijvingsperiode is begonnen op, en inclusief, 18 mei 2020 en zal eindigen op, en inclusief, 29 juni 2020.

3. Er wordt verwezen naar de openbare aanbieding in België van Effect 3, dat door Goldman Sachs International op 10 juli 2020 zal worden uitgegeven, onder het Series P Programma. Effect 3 wordt gecommercialiseerd door Crelan N.V.. De inschrijvingsperiode is begonnen op, en inclusief, 25 mei 2020 en zal eindigen op, en inclusief, 6 juli 2020.

4. Er wordt verwezen naar de openbare aanbieding in België van Effect 4, dat door Goldman Sachs International op 31 augustus 2020 zal worden uitgegeven, onder het Series P Programma. Effect 4 wordt gecommercialiseerd door Beobank N.V.. De inschrijvingsperiode is begonnen op, en inclusief, 27 april 2020 en zal eindigen op, en inclusief, 26 augustus 2020.

5. Dit vormt een kennisgeving van de publicatie van Supplement Nr. 12 bij het Basisprospectus. Het doel van Supplement Nr. 12 is om bepaalde wijzigingen aan te brengen in de informatie in de secties “Samenvatting” (Summary), “Coupon Uitbetalingsvoorwaarden” (Coupon Payout Conditions), “Autocall Uitbetalingsvoorwaarden” (Autocall Payout Conditions), “Formulier met de Definitieve Voorwaarden (Instrumenten)” (Form of Final Terms (Instruments)) en “Formulier met de Definitieve Voorwaarden (Notes)” (Form of Final Terms (Notes)) van het Basisprospectus.

6. Het Basisprospectus en zijn supplementen (met inbegrip van het Supplement Nr. 12) kunnen gratis worden geraadpleegd in de kantoren van Goldman Sachs International en op de website van de Luxemburgse beurs (www.bourse.lu). 

Het Basisprospectus en zijn supplementen (met inbegrip van het Supplement Nr. 12) kunnen gratis worden geraadpleegd bij Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel voor Effect 1. Investeerders kunnen een kopie van deze documenten voor Effect 1 telefonisch opvragen op het nummer 078/15 31 54 (van maandag tot vrijdag van 9:00u tot 19:00u (CET) en zaterdag van 9:00u tot 12:00u (CET)) of deze documenten met betrekking tot Effect 1 raadplegen op website https://www.deutschebank.be/nl/oplossingen/gestructureerde-producten.html

Het Basisprospectus en zijn supplementen (met inbegrip van het Supplement Nr. 12) kunnen gratis worden geraadpleegd bij Crelan N.V. voor Effect 2 en Effect 3. Investeerders kunnen een kopie van deze documenten voor Effect 2 en Effect 3 telefonisch opvragen op het nummer 03/247 18 00 (van maandag tot vrijdag van 8:30u tot 16:30u (CET)) of deze documenten met betrekking tot Effect 2 en Effect 3 raadplegen op website https://www.crelan.be/nl/particulieren.

Het Basisprospectus en zijn supplementen (met inbegrip van Supplement Nr. 12) kunnen gratis worden geraadpleegd bij Beobank N.V. voor Effect 4. Investeerders kunnen een kopie van deze documenten voor Effect 4 telefonisch opvragen op het nummer 02/626 54 70 (van maandag tot vrijdag van 9:00u tot 17:00u (CET)) of deze documenten, met betrekking tot Effect 4, raadplegen op website https://www.beobank.be/nl/particulier/sparenbeleggen/beleggingen/oplossingen/gestructueerde-producten.

7. Met betrekking tot Effect 1, Effect 2, Effect 3 en Effect 4, hebben investeerders, die reeds aanvaard hebben om de effecten te kopen of erop in te schrijven vóór de publicatie van Supplement Nr. 12 bij het Basisprospectus, het recht om, vanaf de publicatie op 12 juni 2020 van dit persbericht en tot uiterlijk 17:00 uur, Brusselse tijd, op 16 juni 2020, hun aanvaarding van de aankoop of de inschrijving in te trekken.

8. De opdracht inzake herroeping voor Effect 1 dient telefonisch doorgegeven te worden op het nummer 078/15 31 54 of dient geregistreerd te worden in één van de Deutsche Bank AG bijkantoren. De opdracht inzake herroeping zal worden aanvaard indien ze ontvangen wordt voor 17:00u (Brusselse tijd) op 16 juni 2020.

9. De opdracht inzake herroeping voor Effect 2 en Effect 3 dient u bij uw Crelan-agent te registreren. De opdracht inzake herroeping zal worden aanvaard indien ze ontvangen wordt voor 17:00u (Brusselse tijd) op 16 juni 2020.

10. De opdracht inzake herroeping voor Effect 4 dient u bij uw Beobank-agent te registreren. De opdracht inzake herroeping zal worden aanvaard indien ze ontvangen wordt voor 17:00u (Brusselse tijd) op 16 juni 2020.

11. Termen die hierin niet anders zijn gedefinieerd, zullen dezelfde betekenis hebben als in het Basisprospectus.