Horizon - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0449.441.283 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van Horizon (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat het compartiment Horizon CSOB Svet S Nemeckym Bonusom 1 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 31 augustus 2020 van rechtswege werd ontbonden en in vereffening gesteld.

Het compartiment streefde twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingsprijs en anderzijds een mogelijke meerwaarde op basis van de eventuele stijging van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die door een hoge beurskapitalisatie worden gekenmerkt en worden gekozen uit een wereldwijd universum (korf 1) en een korf van 10 aandelen van bedrijven dat Duitse marktleiders zijn (Korf 2).  Op de vervaldag wordt 80% van een eventuele stijging van korf 1 berekend boven op 90% van de initiële inschrijvingsprijs. Eventuele negatieve evoluties van korf 1 worden niet in rekening gebracht. Bij een eventueel waardeverlies van korf 1 zal 90% van de initiële inschrijvingsprijs worden terugbetaald op de vervaldag. Als de tussentijdse observatiewaarde van korf 2 gelijk was aan of hoger was dan de startwaarde, wordt 10% van de initiële inschrijvingsprijs ook betaald op de vervaldag. Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 11 augustus 2014 en de initiële inventariswaarde bedroeg 10 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 31 augustus 2020) werd vastgesteld op 10 EUR. Het actuarieel rendement is 0% vóór kosten en belastingen.

De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.

De aandeelhouders kunnen vanaf 1 september 2020 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het (vereenvoudigd) prospectus, (eventueel) de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Frans en Engels.

De Raad van Bestuur van Horizon