Horizon - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0449.441.283 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 30 maart 2021 van Horizon (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam Compartiment Coupon nummer Bruto bedrag Netto Bedrag Munt Ex-dividend Date Record Date Payment Date
Horizon Access India Fund 16 14,1105 9,8773 USD 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon Access Fund China 16 17,4453 12,2117 USD 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon Access Fund Russia 16 17,2471 12,073 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon Access Fund Vietnam 16 10,5918 7,4143 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon Comfort Defensive 5 13,6947 9,5863 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon Comfort Defensive - Classic Shares CSOB Private Banking 5 13,3945 9,3762 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon Comfort Dynamic 5 14,9967 10,4977 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon Comfort Dynamic High 5 14,4771 10,134 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon Comfort Dynamic High - Cassic Shares CSOB Private Banking 5 17,0404 11,9283 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon Comfort Dynamic - Classic Shares CSOB Private Banking 5 15,3289 10,7302 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon Comfort SRI Defensive 5 5,64 3,948 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon Comfort SRI Dynamic 5 9 6,3 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon Comfort SRI Dynamic High 16 7,6944 5,3861 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon Dollar Obligatiedepot  16 8,984 6,2888 USD 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon Europees Obligatiedepot 18 14,5645 10,1952 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon Flexible Portfolio July 16 12,7409 8,9186 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon Flexible Portfolio SRI January 16 4,0851 2,8596 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon High Interest Obligatiedpot 15 6,6055 4,6239 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon Internationaal Obligatiedepot 68 0,3349 0,2344 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon KBC ExpertEase Business Defensive Balanced 16 9,3139 6,5197 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon KBC ExpertEase Business Dynamic Balanced 16 11,3127 7,9189 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon KBC ExpertEase Defensive Balanced 4 9,1078 6,3755 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021

Horizon KBC ExpertEase Defensive Balanced - Comfort Portfolio Shares 4 10,4021 7,2815 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon KBC ExpertEase Defensive Tolerant 16 14,4994 10,1496 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon KBC ExpertEase Defensive Tolerant - Comfort Portolfio Shares 16 16,6368 11,6458 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon KBC ExpertEase Dynamic 4 13,854 9,6978 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon KBC ExpertEase Dynamic Balanced 4 11,2942 7,9059 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon KBC ExpertEase Dynamic Balanced - Comfort Portfolio Shares 4 12,0484 8,4339 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon KBC ExpertEase Dynamic Tolerant 16 15,7137 10,9996 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon KBC ExpertEase Dynamic Tolerant - Comfort Portolfio Shares 16 17,9153 12,5407 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon KBC ExpertEase Highly Dynamic Tolerant 16 15,3243 10,727 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon KBC ExpertEase SRI Defensive Balanced 16 2,77 1,939 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon KBC ExpertEase SRI Defensive Balanced - Comfort Portolfio Shares 16 2,93 2,051 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon KBC ExpertEase SRI Defensive Tolerant 16 6,23 4,361 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon KBC ExpertEase SRI Defensive Tolerant - Comfort Portolfio Shares 16 6,2 4,34 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon KBC ExpertEase SRI Dynamic 16 9,02 6,314 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon KBC ExpertEase SRI Dynamic Balanced 16 6,75 4,725 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon KBC ExpertEase SRI Dynamic Balanced - Comfort Portolfio Shares 16 7,09 4,963 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon KBC ExpertEase SRI Dynamic Tolerant 16 8,74 6,118 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon KBC ExpertEase SRI Dynamic Tolerant - Comfort Portolfio Shares 16 8,68 6,076 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon KBC ExpertEase SRI Highly Dynamic Tolerant 16 10,46 7,322 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon KBC ExpertEase SRI Highly Dynamic Tolerant - Comfort Portolfio Shares 16 10,35 7,245 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon Private Banking Active Stock Selection 16 17,4435 12,2104 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021
Horizon Strategisch Obligatiedepot  14 7,5619 5,2933 EUR 31/03/2021 6/04/2021 9/04/2021

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen en die hieronder vermeld worden. 

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging wordt de belegger erop gewezen dat de Algemene Vergadering heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen niettegenstaande er voor het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft, een negatief “te bestemmen resultaat” werd bereikt, wat betreft de compartimenten Access Fund Russia, Comfort Defensive, Comfort Dynamic, Comfort Dynamic High, Flexible Portfolio July, High Interest Obligatiedpot, Internationaal Obligatiedepot, KBC ExpertEase Business Defensive Balanced, KBC ExpertEase Business Dynamic Balanced, KBC ExpertEase Defensive Balanced, KBC ExpertEase Defensive Tolerant, KBC ExpertEase Dynamic, KBC ExpertEase Dynamic Balanced, KBC ExpertEase Dynamic Tolerant, KBC ExpertEase Highly Dynamic Tolerant, KBC ExpertEase SRI Defensive Balanced, KBC ExpertEase SRI Dynamic Balanced, KBC ExpertEase SRI Dynamic Tolerant en KBC ExpertEase SRI Highly Dynamic Tolerant. De belegger wordt er tevens op gewezen dat het uit te keren dividend rechtstreeks voortkomt uit de intresten, dividenden en gerealiseerde meerwaarden die als gevolg van de gedane beleggingen werden ontvangen tijdens het boekjaar waarop het uit te keren dividend betrekking heeft.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbcam.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van Horizon