Horizon - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel - 0449.441.283, Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het compartiment Strategisch Obligatiedepot van Horizon (Openbare Bevek naar Belgisch recht) op 28 oktober 2022 zullen worden aangepast.

Op voormelde datum wijzigt het beleggingsbeleid van dit compartiment. Voortaan zal het compartiment doelstellingen voor verantwoord beleggen nastreven op basis van een tweeledige benadering: een negatieve screening en een positieve selectiemethodologie. Deze benadering zal vanaf 28 oktober 2022 gradueel geïmplementeerd worden in de portefeuille. De negatieve screening houdt in dat het compartiment niet mag beleggen in activa uitgegeven door bedrijven die uitgesloten worden op basis van uitsluitingscriteria (o.m. tabak, gokactiviteiten en wapens). Meer informatie over het uitsluitingsbeleid kan worden teruggevonden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Uitsluitingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen. De positieve selectiemethodologie houdt een combinatie van portefeuilledoelstellingen en ondersteuning van duurzame ontwikkeling in. Portefeuilledoelstellingen zijn gebaseerd op een vermindering in koolstofintensiteit en een verbetering van de ESG-kenmerken (waarbij ESG staat voor ‘Environmental, Social, Governance’) ten opzichte van de benchmark ‘iBoxx Euro Corporate bonds - Total Return Index’ (voor bedrijven) en de referentieportefeuille van globale overheidsobligaties (voor nationale overheden, supranationale debiteuren en/of aan overheid gelinkte agentschappen). Duurzame ontwikkeling wordt ondersteund door te beleggen in obligaties ter financiering van groene en/of sociale projecten en in emittenten die bijdragen aan de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Meer informatie over de positieve selectiemethodologie en de concrete doelstellingen op compartimentsniveau is te vinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen. 

Daarnaast wijzigt de naam van dit compartiment van ‘Strategisch Obligatiedepot’ naar ‘Strategisch Obligatiedepot Responsible’.

De deelnemers die deze wijzigingen niet aanvaarden, kunnen de kosteloze terugkoop (behoudens eventuele taksen) van hun rechten van deelneming vragen van 27 september 2022 tot en met 27 oktober 2022 (vóór 06u00 CET) via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV.

Het aangepaste Prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van Horizon