Horizon - BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG - ICBE - Naamloze vennootschap - Ondernemingsnummer: 0449.441.283 - RPR Brussel - Zetel: Havenlaan 2 – 1080 Brussel

1. BESLISSING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

Overeenkomstig de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergaderingen van Horizon van 16 maart 2023 zullen de statuten van deze Bevek op 3 april 2023 worden aangepast zodat de raad van bestuur kan beslissen om aandelenklassen voor te behouden aan beleggers die op een bepaalde datum aandeelhouder zijn van de betrokken aandelenklasse. Daarnaast is beslist de definitie van de aandelenklasse “Comfort Portfolio Shares” in de statuten uit te breiden, zodat het prospectus kan bepalen dat personen die deze rechten van deelneming niet verwierven als klant van één of meerdere segmenten van één of meerdere distributeurs, zoals bepaald in het prospectus, deze rechten van deelneming kunnen blijven aanhouden onder de voorwaarde dat zij reeds houder waren van de rechten van deelneming vóór de door het prospectus bepaalde datum.

Advertentie

2. WIJZIGINGEN AAN HET PROSPECTUS EN AAN ESSENTIËLE- 

INFORMATIEDOCUMENTEN

De Raad van Bestuur heeft beslist om op 3 april 2023 het prospectus en het essentiële-informatiedocument van de volgende compartimenten als volgt aan te passen: 

A) Naamswijziging compartimenten

Horizon Comfort Defensive, Horizon Comfort Dynamic, Horizon Comfort Dynamic High, Horizon Comfort Defensive Responsible Investing, Horizon Comfort Dynamic Responsible Investing, Horizon Comfort Dynamic High Responsible Investing, Horizon KBC ExpertEase Defensive Balanced, Horizon KBC ExpertEase Defensive Tolerant, Horizon KBC ExpertEase Dynamic Balanced, Horizon KBC ExpertEase Dynamic Tolerant, Horizon KBC ExpertEase Highly Dynamic Tolerant, Horizon KBC ExpertEase Defensive Balanced Responsible Investing, Horizon KBC ExpertEase Defensive Tolerant Responsible Investing, Horizon KBC ExpertEase Dynamic Balanced Responsible Investing, Horizon KBC ExpertEase Dynamic Tolerant Responsible Investing, Horizon KBC ExpertEase Highly Dynamic Tolerant Responsible Investing, Horizon KBC ExpertEase Defensive Conservative Responsible Investing.

Op die datum worden de namen van de compartimenten aangepast naar respectievelijk: 

Horizon KBC Defensive, Horizon KBC Dynamic, Horizon KBC Highly Dynamic, Horizon KBC Defensive Balanced, Horizon KBC Defensive Tolerant, Horizon KBC Dynamic Balanced, Horizon KBC Dynamic Tolerant, Horizon KBC Highly Dynamic Tolerant, Horizon KBC Defensive Responsible Investing, Horizon KBC Dynamic Responsible Investing, Horizon KBC Highly Dynamic Responsible Investing, Horizon KBC Defensive Balanced Responsible Investing, Horizon KBC Defensive Tolerant Responsible Investing, Horizon KBC Dynamic Balanced Responsible Investing, Horizon KBC Dynamic Tolerant Responsible Investing, Horizon KBC Highly Dynamic Tolerant Responsible Investing, Horizon KBC Defensive Conservative Responsible Investing.

B) Omvorming aandelenklasse “Classic Shares” naar “Comfort Portfolio Shares” in volgende compartimenten:

Horizon Comfort Defensive Classic Shares, Horizon Comfort Dynamic Classic Shares, Horizon Comfort Dynamic High Classic Shares, Horizon Comfort Defensive Responsible Investing Classic Shares, Horizon Comfort Dynamic Responsible Investing Classic Shares. 

Deze aandelenklasse is voorbehouden aan beleggers die klant zijn van het segment Private Banking (voorwaarden: www.kbc.be/private-banking/beleggingsformules) of Wealth Office (voorwaarden: www.kbc.be/wealth) van KBC Bank of Private Banking (voorwaarden: www.cbc.be/private-banking/qui-sommes-nous) of Centre Wealth (voorwaarden: www.cbc.be/centre-wealth) van CBC Banque. Aandeelhouders die deze rechten van deelneming niet verwierven als klant van het segment Private Banking of Wealth Office van KBC Bank of Private Banking of Centre Wealth van CBC Banque, kunnen deze rechten van deelneming blijven aanhouden onder voorwaarde dat zij reeds houder waren van de rechten van deelneming voor 3 april 2023.

C) Voorbehoud van de onderstaande aandelenklassen aan beleggers die op
3 april 2023 aandeelhouder waren van de betrokken aandelenklasse:

Horizon Comfort Defensive Classic Shares, Horizon Comfort Dynamic Classic Shares, Horizon Comfort Dynamic High Classic Shares, Horizon KBC ExpertEase Defensive Balanced Comfort Portfolio Shares, Horizon KBC ExpertEase Defensive Tolerant Comfort Portfolio Shares, Horizon KBC ExpertEase Dynamic Balanced Comfort Portfolio Shares, Horizon KBC ExpertEase Dynamic Tolerant Comfort Portfolio Shares, Horizon KBC ExpertEase Highly Dynamic Tolerant Comfort Portfolio Shares, Horizon Comfort Defensive Responsible Investing Classic Shares, Horizon Comfort Dynamic Responsible Investing Classic Shares, Horizon Comfort Dynamic High Responsible Investing Comfort Portfolio Shares, Horizon KBC ExpertEase Defensive Balanced Responsible Investing Comfort Portfolio Shares, Horizon KBC ExpertEase Defensive Tolerant Responsible Investing Comfort Portfolio Shares, Horizon KBC ExpertEase Dynamic Balanced Responsible Investing Comfort Portfolio Shares, Horizon KBC ExpertEase Dynamic Tolerant Responsible Investing Comfort Portfolio Shares, Horizon KBC ExpertEase Highly Dynamic Tolerant Responsible Investing Comfort Portfolio Shares.

Het aangepaste Prospectus, het essentiële-informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van Horizon