Horizon, IN.Flanders Employment Fund,... - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Beveks naar Belgisch recht – ICBE - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Horizon 

IN.Flanders Employment Fund 

KBC Eco Fund 

KBC Equity Fund 

KBC Institutional Fund 

KBC Master Fund 

KBC Multi Interest 

KBC Participation

Sivek 

———

Pricos 

Pricos Defensive 

Pricos SRI 

Openbare gemeenschappelijke beleggingsfondsen 

naar Belgisch recht – ICBE

Havenlaan 2, 1080 Brussel 

———

Bericht aan de deelnemers 

Wij houden eraan u mee te delen dat het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van bepaalde compartimenten van de hierboven vermelde openbare Beveks en gemeenschappelijke beleggingsfondsen op

2 september 2022 zal worden aangepast.

Een volledig overzicht van de betrokken (compartimenten van) instellingen voor collectieve belegging vindt u terug op https://www.kbc.be/particulieren/nl/juridische-info/documentatie-beleggen.html.

Op de vermelde datum wijzigt de methodologie met betrekking tot maatschappelijk verantwoord beleggen. Voortaan worden doelstellingen voor verantwoord beleggen nagestreefd op basis van een tweeledige benadering: een negatieve screening en een positieve selectiemethodologie. Deze benadering zal vanaf 2 september 2022 gradueel geïmplementeerd worden in de portefeuilles van de betrokken compartimenten. De negatieve screening houdt in dat de compartimenten niet mogen beleggen in activa uitgegeven door emittenten die uitgesloten worden op basis van uitsluitingscriteria (o.m. tabak, gokactiviteiten en wapens). Meer informatie over het uitsluitingsbeleid kan worden teruggevonden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Uitsluitingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen. De positieve selectiemethodologie houdt een combinatie van portefeuilledoelstellingen en ondersteuning van duurzame ontwikkeling in. Portefeuilledoelstellingen zijn gebaseerd op een vermindering in koolstofintensiteit en een verbetering van de ESG-kenmerken (waarbij ESG staat voor ‘Environmental, Social, Governance’) ten opzichte van de benchmark en/of een referentieportefeuille gebaseerd op een bepaalde richtspreiding. Duurzame ontwikkeling wordt ondersteund door te beleggen in obligaties ter financiering van groene en/of sociale projecten en in emittenten die bijdragen aan de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Voor bepaalde compartimenten wordt duurzame ontwikkeling ondersteund door te beleggen in activiteiten die bijdragen aan specifieke duurzame doelstellingen.  Afhankelijk van het soort compartiment zullen verschillende portefeuilledoelstellingen van toepassing zijn. Het is mogelijk dat voor bepaalde compartimenten sommige portefeuilledoelstellingen niet van toepassing zijn. Ook de manier waarop duurzame ontwikkeling ondersteund wordt is afhankelijk van het soort compartiment. Meer informatie over de positieve selectiemethodologie en de concrete doelstellingen op compartimentsniveau is te vinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen. 

De deelnemers die deze wijzigingen niet aanvaarden, kunnen de kosteloze terugkoop (behoudens eventuele taksen) van hun rechten van deelneming vragen van 2 augustus 2022 tot en met 1 september 2022 (vóór afsluiting van de ontvangstperiode voor orders zoals vermeld in het prospectus) via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV.

Het aangepaste Prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raden van Bestuur van Horizon, IN.Flanders Employment Fund, KBC Eco Fund, KBC Equity Fund, KBC Institutional Fund, KBC Master Fund, KBC Multi Intrest, KBC Participation en Sivek; en

KBC Asset Management NV, als beheervennootschap van Pricos, Pricos Defensive en Pricos SRI