Horizon - IN.flanders Employment Fund - KBC Eco Fund -... -Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Beveks naar Belgisch recht – ICBE - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Horizon 
IN.flanders Employment Fund 
KBC Eco Fund 
KBC Equity Fund 
KBC Institutional Fund 
KBC Master Fund 
KBC Multi Interest 
KBC Participation
Sivek 

Bericht aan de aandeelhouders 

Overeenkomstig de beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergaderingen van Horizon, KBC Equity Fund, KBC Institutional Fund, KBC Multi Interest en KBC Participation van 19 december 2022 zullen de statuten van deze openbare Beveks op 1 januari 2023 worden aangepast teneinde de naamswijzigingen aan welbepaalde compartimenten van Horizon, KBC Equity Fund, KBC Institutional Fund, KBC Multi Interest en KBC Participation correct te reflecteren. 

In het kader van de implementatie van de methodologie met betrekking tot verantwoord beleggen  zullen welbepaalde compartimenten van de openbare Beveks Horizon, IN.flanders Employment Fund, KBC Eco Fund, KBC Equity Fund, KBC Institutional Fund, KBC Master Fund, KBC Multi Interest, KBC Participation en Sivek  een naamswijziging ondergaan waarbij de notie “Responsible Investing” wordt toegevoegd of de notie “SRI” in de naam wordt vervangen door “Responsible Investing”. Een volledig overzicht van de betrokken compartimenten van instellingen voor collectieve belegging en de bijhorende naamswijzigingen vindt u terug op www.kbc.be/particulieren/nl/juridische-info/documentatie-beleggen.

Het aangepaste Prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raden van Bestuur van Horizon, IN.flanders Employment Fund, KBC Eco Fund, KBC Equity Fund, KBC Institutional Fund, KBC Master Fund, KBC Multi Interest, KBC Participation en Sivek