Horizon, IN.Flanders Employment Fund, KBC Equity Fund, KBC Index Fund,KBC Master Fund, KBC Multi Interest, ... - Bericht aan de deelnemers

Havenlaan 2, 1080 Brussel

Horizon 

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0449.441.283 
Havenlaan 2, 1080 Brussel

IN.flanders Employment Fund 

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0472.677.634 
Havenlaan 2, 1080 Brussel

KBC Eco Fund 

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0446.922.055
Havenlaan 2, 1080 Brussel

KBC Equity Fund 

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0443.681.463
Havenlaan 2, 1080 Brussel

KBC Index Fund 

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0443.670.377
Havenlaan 2, 1080 Brussel

KBC Master Fund 

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0451.407.811
Havenlaan 2, 1080 Brussel

KBC Multi Interest 

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0448.688.049
Havenlaan 2, 1080 Brussel

KBC Multi Track 

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0473.012.877
Havenlaan 2, 1080 Brussel

KBC Participation

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0877.703.807 
Havenlaan 2, 1080 Brussel

KBC Select Immo 

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0454.712.244
Havenlaan 2, 1080 Brussel

Optimum Fund 

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0882.423.054 
Havenlaan 2, 1080 Brussel

Bericht aan de aandeelhouders 

IN.focus 

Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht - ICBE
Havenlaan 2, 1080 Brussel

Celest 

Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht - ICBE  
Havenlaan 2, 1080 Brussel

 

Wij houden eraan u mee te delen dat het prospectus van bepaalde compartimenten van de hierboven vermelde openbare Beveks en gemeenschappelijke beleggingsfondsen, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, op 5 mei 2020 en voor wat betreft de aandelenklasse ‘Classic Shares’ van de compartimenten Horizon CSOB Komoditni Fond, KBC Equity Fund Quant EMU en KBC Participation Local Emerging Market Bonds en de aandelenklasse ‘Institutional Shares’ van het compartiment KBC Participation Local Emerging Market Bonds op 2 juni 2020 zal worden aangepast.

Op de vermelde data wijzigt de methodologie voor de berekening van de toepasselijke vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille. In het prospectus van de betrokken compartimenten wordt de wijziging aangebracht dat de vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille voortaan ook wordt berekend op activa die belegd zijn in instellingen voor collectieve belegging beheerd door een financiële instelling van de KBC Groep, met dien verstande dat de vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille op dit deel van de portefeuille gelijk zal zijn aan het verschil tussen enerzijds de vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille van het compartiment en anderzijds de vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille van de onderliggende instellingen voor collectieve belegging waarin het compartiment belegt. Tot op heden werd de vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille niet aangerekend voor dit deel van de portefeuille. 

Een volledig overzicht van de betrokken (compartimenten van) instellingen voor collectieve belegging vindt u terug op https://www.kbc.be/particulieren/nl/juridische-info/documentatie-beleggen.html.

De houders van rechten van deelneming die deze wijziging niet aanvaarden, kunnen de kosteloze terugkoop (behoudens eventuele taksen) van hun rechten van deelneming vragen van 1 april 2020 tot en met 1 mei 2020 (vóór afsluiting van de ontvangstperiode voor orders zoals vermeld in het prospectus), via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA.

Voor wat betreft de aandelenklasse ‘Classic Shares’ van de compartimenten Horizon CSOB Komoditni Fond, KBC Equity Fund Quant EMU en KBC Participation Local Emerging Market Bonds en de aandelenklasse ‘Institutional Shares’ van het compartiment KBC Participation Local Emerging Market Bonds, kunnen de houders van rechten van deelneming die deze wijziging niet aanvaarden, de kosteloze terugkoop (behoudens eventuele taksen) van hun rechten van deelneming vragen van 1 april 2020 tot en met 31 mei 2020 (vóór afsluiting van de ontvangstperiode voor orders zoals vermeld in het prospectus), via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. 

Het aangepaste Prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raden van Bestuur van Horizon, IN.flanders Employment Fund, KBC Eco Fund, KBC Equity Fund, KBC Index Fund, KBC Master Fund, KBC Multi Interest, KBC Multi Track, KBC Participation, KBC Select Immo en Optimum Fund; en 

KBC Asset Management NV, als beheervennootschap van IN.focus en Celest