Horizon - KBC Master Fund -Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Beveks naar Belgisch recht – ICBE - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat het prospectus en/of de essentiële beleggersinformatie van de compartimenten KBC ExpertEase SRI Dynamic Balanced, KBC ExpertEase SRI Dynamic Tolerant, KBC ExpertEase SRI Highly Dynamic Tolerant, Comfort SRI Dynamic High en Comfort SRI Dynamic van Horizon (Openbare Bevek naar Belgisch recht) en Business Comfort SRI Dynamic van KBC Master Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) op 2 september 2022 zullen worden aangepast. 

Vanaf die datum wijzigt de vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille voor onderstaande aandelenklassen: 
- Voor Horizon KBC ExpertEase SRI Dynamic Balanced Comfort Portfolio Shares: van max. 1,22% naar max. 1,44%;

- Voor Horizon KBC ExpertEase SRI Dynamic Tolerant Comfort Portfolio Shares: van max. 1,22% naar max. 1,44%;

- Voor Horizon KBC ExpertEase SRI Highly Dynamic Tolerant Comfort Portfolio Shares: van max. 1,24% naar max. 1,58%;

- Voor Horizon Comfort SRI Dynamic High Classic Shares: van max. 1,09% naar max. 1,33%;

- Voor Horizon Comfort SRI Dynamic High Institutional F Shares LU: van max. 1,23% naar max. 1,33%;

- Voor Horizon Comfort SRI Dynamic: van max. 1,07% naar max. 1,19%;

- Voor KBC Master Fund Business Comfort SRI Dynamic Classic Shares: van max. 1,07% naar max. 1,19%.

De wijziging van de vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille heeft een impact op de raming van de lopende kosten. Het cijfer van de (raming van de) lopende kosten wijzigt als volgt: 

- Voor Horizon KBC ExpertEase SRI Dynamic Balanced Comfort Portfolio Shares: van 1,58% naar 1,70%;

- Voor Horizon KBC ExpertEase SRI Dynamic Tolerant Comfort Portfolio Shares: van 1,63% naar 1,75%;

- Voor Horizon KBC ExpertEase SRI Highly Dynamic Tolerant Comfort Portfolio Shares: van 1,81% naar 2,05%; 

- Voor Horizon Comfort SRI Dynamic High Classic Shares: van 1,63% naar 1,77%; 

- Voor Horizon Comfort SRI Dynamic High Institutional F Shares LU: van 1,61% naar 1,75%. 

De deelnemers die deze wijzigingen niet aanvaarden, kunnen de kosteloze terugkoop (behoudens eventuele taksen) van hun rechten van deelneming vragen van 2 augustus 2022 tot en met 1 september 2022 (vóór afsluiting van de ontvangstperiode voor orders zoals vermeld in het prospectus) via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV.

Het aangepaste Prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raden van Bestuur van Horizon en KBC Master Fund